Sockenstugan (gamla fattigstugan) är numera i
Widtsköfle byalags ägo och är renoverad.
Den används som samlingspunkt och används som festlokal.

För att boka Sockenstugan,
kontakta Ia Möller på 072-720 96 11 eller ia.moeller@gmail.com

I augusti 2004 satte man igång med renoveringen av sockenstugan som ett Eu-projektfdig