Sockenstugan (gamla fattigstugan) är numera i
Widtsköfle byalags ägo och är renoverad.
Den används som samlingspunkt och används som festlokal.
(länk till byalaget hemsida för bokning)

I augusti 2004 satte man igång med renoveringen av sockenstugan.fdig