Sockenstugan (gamla fattigstugan) är numera i
Widtsköfle byalags ägo och är renoverad.
Den används som samlingspunkt och används som festlokal.

I augusti 2004 satte man igång med renoveringen av sockenstugan som ett Eu-projekt

Boka lokal

fdig
bstug