Linnélunden

Linnélunden

Gamla minnesgoda medlemmar i Widtsköfle byalag erinrade sig om att man kunnat iakttaga gammal stenläggning genom makadammen, som utgjorde den nya vägbeläggningen på 1940-talet.

 En framställan gjordes till Kristianstads kommun om att den gamla stengatan skulle avtäckas.

 Den 8 juni 1992 färdigställdes Linnélunden med hjälp av kommunen och byalagets medlemmar. Namnet Linnélunden antogs på byastämman för att hugfästa minnet av Carl von Linnés besök i Vittskövle1749 där han omnämner byn med ”stengatunätet”

Ett par år senare beslöt kommunens kulturnämnd att hedra bygdens store son Ivar Johnsson med att placera en av hans skulpturer i byn. Skulpturen heter ”Flyende moder”
På byarådets förslag utsågs Linnélunden till lämplig plats.

Statyn stals under oktober 2014.

Bronsskulpturen ”Flyende moder” gjorde Ivar Johnsson 1937, som en protest mot det spanska inbördeskrigets växande förödelse och terror. Den föreställer en ung mamma med sitt lilla barn tätt tryckt intill sin kropp. Hon rör sig fort. Rädd.

Ivar Johnsson var humanist och pacifist och i flera av hans skulpturer syns kvinnor som på olika sätt drabbas av krig eller som protesterar mot det. Många av hans skulpturer var beställningar, men den här gjorde han efter eget initiativ. 

Utifrån samma gjutform gjordes tre likadana bronsskulpturer, en stannade hos familjen, en blev till en 50-årspresent och den tredje köptes 1992 av Kristianstads kommun och placerades året efter i Linnélunden i Vittskövle. Där stod den fram till hösten 2014, då den stals.

Under ett flertal år har den stått placerad på en betongsockel i en privat trädgård i Arlöv. Efter ägarens bortgång kontaktade dödsboet i somras Ivar Johnsson-sällskapet. Var de intresserade av skulpturen?

 

 

Återinvigning av statyn på nationaldagen 6 juni 2016

Linnélunden
Linnélunden
Konservering av den nya statyn
Konservering av den nya statyn