Home

fsida940

Vittskövle är beläget vid porten till Österlen i Skåne. C:a 220 invånare inom byn och 227 hushåll inom sockengränsen. Skola 1-3 klass, kooperativ förskola, ett aktivt och duktigt fotbollslag och ett rikt föreningsliv med god gemenskap, där vi använder vår Sockenstuga som byalaget så förtjänstfullt renoverat. Kommunal mark för byggnation finns att tillgå. Anmäl ert intresse hos kommunen.

fr
he

Nu har ni som bor kring Vittskövle möjlighet att ansluta er till framtidens teknik!

20170528

Bredbandsbolaget
IpOnly
C4 energi

Tyvärr gräver man inte samtidigt. kunde bli billigare för kunderna

VI LIGGER LÅNGT FÖRE ANDRA BYAR. Det är bra med konkurrens