Vittskövle by

Vittskövle by

Vittskövle är beläget vid porten till Österlen i Skåne. C:a 220 invånare inom byn och 227 hushåll inom sockengränsen. Skola 1-3 klass, kooperativ förskola, ett aktivt och duktigt fotbollslag och ett rikt föreningsliv med god gemenskap, där vi använder vår Sockenstuga som byalaget så förtjänstfullt renoverat. Kommunal mark för byggnation finns att tillgå. Anmäl ert intresse hos kommunen.

Vittskövle by
Vittskövle by

Nu har ni som bor kring Vittskövle möjlighet att ansluta er till framtidens teknik!

Din by eller villaområde är ännu inte inplanerat för en utbyggnad. Här vill vi först se hur stort intresset är. Förutsättningen för att vi ska gå vidare med ditt område är att en viss procent uppnås samt att inskickad EU-ansökan om en fiberutbyggnad i området beviljas. Vi gör sedan en bedömning av området innan vi tar ett beslut om nästa steg.

Om ni inte redan har anmält ert intresse så gör det nu! Om du vill hjälpa till, prata med dina grannar och få dem att anmäla sig på hemsidan. Visar det sig att intresset är stort kan en omprioritering av utbyggnaden ske.

20170503

Anmäl ert intresse på denna länk http://c4.stadsnatsfabriken.se/connect/connect.php?id=10031

Sen 1 månad tillbaka har även Bredbandsbolaget kommit in som aktör och vill gräva fiber.
Dom har ett annat upplägg och lite billigare så nu är det upp till fastighetsägarna att välja–eller chansa på vem dom vill ha.

20170528

Nu har även ett annat företag i fiberbranschen dykt upp  IP-ONly  och är intresserade av oss.

VI LIGGER LÅNGT FÖRE ANDRA BYAR. Det är bra med konkurrens