Pumpen på torget

pumpen013

I början av 1900 gjorde man en brunn med en pump på detta Samfällda Torg och vattenplats, belägen vid kyrkan. (källa: ekonomisk karta Kristianstad län Vittskövle socken i Gärds Härad 1934) 
Pumpen betjänade lärarbostaden, och även de 3 husen som låg norr om torget med vatten. Här bodde 6 familjer med barn fram till slutet av andra världskriget  1944-1945.
Med hjälp av detta gamla foto och ”di gamle i byns  kom ihåg” gjordes en  Replika 1995.

20210614_121846

1995

Börje Eklund var den som hittade material som kunde vara användbart och var även den som svetsade och fixade . Johan Jansson, vår mentor i byn och lantbrukare på Fäladsgården tillförde kunskap och idéer om hur det var på hans tid när han gick i skolan. Sixten Merlöw och Harry Eklund som var uppväxta i byn kom också ihåg mycket och till slut blev det denna pump.

 

20210616_095916

Man öppnade kranen som tillhörde det hus man bodde i och började pumpa.
Det fanns troligen ingen trycktank i huset men antagligen hade man en tank på loftet med ett utlopp på taket så man kunde se när det var fullt. Det var vanligtvis barnens jobb som gick i skolan på torget att sköta om detta.

Johan Jansson testar den renoverade pumpen

En ny borra gjordes på c:a 9 m där man spolade ner ett bevattningsrör, satte en sil och fyllde upp med singel och ovan jord  satte man  en ”rickepump” c:a 1.7 m i en nygrävd brunn  . Efter att stått outnyttjad i flera år blev den obrukbar och ekplankorna som utgjorde golvet ovan jord var ruttnande . 
2021 i juni blev den renoverad och nytt golv blev lagt av byalagets medlem Lars Augustsson. Nu fungerar den den igen !

20210616_100934

Jo, men det blev ju rätt så bra tyckte både Johan och Lars