Bydokumentation

Studiecirkeln ”Vittskövle socken genom tiderna”.
Genom ett fantastiskt arbete sedan 1988 har en studiecirkel under byalaget  samlat
15 st  A4 pärmar, 
1 st A5 pärm, 1 st A3 pärm plus avfotograferat drygt 2500 gamla foto med bildtexter.
Dock var väl inte alla foton dokumenterade så det ligger ett enormt detektivarbete bakom dess ursprung.

Samtidigt har det tagits fram en videokasett VHS som är omgjord efter den  gamla sockenfilmen från 1952.
Är ni intresserade så kontakta oss:    kontakt@vittskovleby.se

 För 300:- får du 1 ex av varje bok, annars gäller priser som nedan.

bok1Pris 150 kr

Förord Jan Danielsson
Äldre sockenbeskrivning med Vittskövle sockens bya-och ägonamn med karta. Beskrivningen av Vittskövle kyrka, präster och klockare i församlingen. Fattiggården i Vittskövle. De edsvurna männen i juli 1520. Vittskövle gods med beskrivning on slottsbyggnaden och slottets herrar och fruar. Fornfynd från Vittskövle. Egeside, Segesholm, Österlia samt fotokavalkad från Böke. Eskilstorp nr.2 – Mensalshemman. Torp och gårdar – fotokavalkad, samt Ivar Johnsson (skulptör från Vittskövle – Segesholm


bok2Pris 150 kr

Förord Lars Johansson
Beskrivning av Vittskövle kommun 1862-1951. Skolor och undervisning i Vittskövle under 1800-talet och 1:a hälften av 1900-talet med skolfoto från Vittskövle och Segesholm.  Vittskövle stuteris historia.
Gamla namn och platser med karta. Arbetsbilder – människoöden. Beskrivning av sockenbor och föreningsliv. Posten. Krigsåren. Klockaren berättar. Konfirmationsbilder. Vittskövle smalspåriga järnväg samt kända profiler bl.a Ola Persson – Broom (speleman) och Ivar Johnsson (skulptör).bok3

Pris 150 kr

Förord Carl-Martin Roos.
Beskrivning av affärsverksamhet m.m i Vittskövle. Några människoöden. Vittskövle gods – odling och djurhållning. Vägar: Vittskövle – Eskilstorp. Största snöfall och stormar som drabbat socknen. Vittskövle gods – styckning av arrendegodset. Föreningsverksamhet. Gods – gårdar – torp.
Enskiftet i Vittskövle socken. Bildkavalkad samt tidningsurklipp berättar.