Sockenstugan

sockisposthuset

Sockenstugan, Vittskövlevägen 22 i Vittskövle har under tiden juni 2004 – dec 2005 renoverats genom byalagets försorg.

Pengar för detta ändamål har delvis kommit från ett LBU-projekt
som man ansökt från Jordbruksverket.

Samtidigt har byalaget bidragit med lika mycket pengar + c:a 3500 ideella arbetstimmar.

Sockenstugan invigdes och togs i bruk för sitt ändamål den 13 dec 2005.