Kyrkan

kyrk

Kyrkan byggdes ursprungligen under 1100- eller 1200-talet , någon exakt datering låter sig inte göras. De äldsta delarna är långhuset, koret och absiden. Här har man inte alls använt sig av tegel, så det hade kunnat stödja en tidigare datering. Dock anser vissa forskare att kyrkan är för stor för att tillhöra de äldsta kyrkorna.

Det är också en öppen fråga om detta är den första kyrkan i Vittskövle eller om den föregicks av en träkyrka.

På 1400-talet bröts delar av den norra muren ned och en korsarm uppfördes.
Den fungerade som kapell åt godsägaren på Vittskövle gård, Axel Pedersen Brahe och helgades åt Sankta Anna, jungfru Marias moder. Kapellet kan därför kallas
Sankta Annas kapell .
1480-talet slogs takvalven och kalkmålningarna utfördes. Mitten av 1500-talet västtornet. Kalkmålningarna kalkades över 1700-talet. 1899 – 1900 restaurering, främst interiört. Ny läktare, nytt altare, ny bänkinredning. Gamla kalkmålningarna fram. Korsarmens östra del blev gravkor.

gugskapar
Bild ur skapelseberättelsen.

I innertaket på Vittskövle kyrka utfördes under 1400-talets slut kalkmålningar i valven. De innehåller scener från skapelseberättelsen och syndafallet i långhusvalven.

 

I korets valv har det sannolikt funnits bilder ur Nicolauslegenden , men bara bilden av Sankt Nicolaus finns bevarad.

I Sankta Annas kapell finns också takmålningar i de två valven. I det östra valvet finns de fyra evangelisterna representerade med sina respektive symboler. Det västra valvet innehåller innehåller fyra kvinnliga helgon: Sankta Barbara , Sankta Ursula , Sankta Gertrud och Sankta Katarina .