Utgrävningar

100_0013 Under 2003-2005 utförde Regionmuseet i samarbete med Högskolan  i Kristianstad
en arkeologisk forskningsundersökning av fornlämning nr 1, 
Vittskövle socken,
dvs den sk Gamlegård, vilken är känd som det 
nuvarande Vittskövle slotts föregångare.

 gg
Utgrävning av Gamlegård 2003
Ladda hem R2004_73 .Pdf

 


Gamlegård & Egeside A

arkeologiska undersökningar 2004-2005

Ladda hem R2005_66.Pdf
 

 

Utgrävning av Gamlegård 2005

Ladda hem R2004_73.Pdf