Senaste nytt från E-on

Snöovädren och stormarna har avlöst varandra. Tack och lov så driftsattes den nya transformatorstationen i Maltesholm tidigt i våras, liksom kabeln fram till sågen i Vittskövle. Den sedan tidigare så hett önskade nya fördelningsstationen på sågens område norr om Vittskövle kunde inte uppföras på den plats vi hade avtalat och allt fick göras om med nya 12 6 samråd med länsstyrelsen, nya kontakter med kommunen och givetvis ett nytt avtal med markägaren. Allt detta tycks nu ha fallit på plats i veckan nu återstår en förhandling med entreprenören när han kan utföra denna entreprenaden. Lokalnätet på 10 kV har fått anpassas med tanke på den nya platsen och vissa tilläggsbeslut göras. Återstår nu att ta tag i beredningen för lokalnätet så vi kan komma igång under våren med att säkra även stora delar av detta nätet och få en tidplan på stationsbyggnationen som vi kan följa. Detta lär inte vara det sista som sker i denna bygden men nu påbörjas det delikata prioriteringsarbetet efter den senaste stormen. För min egen del lämnar jag nu EON och min ersättare Rikard Nylander får ta vid stafettpinnen och föra dessa och kommande projekt till beslut. Vill också passa på att tacka Er i byalaget och våra kunder för den stora förståelse som vi fått från Er i vårt arbete med att vädersäkra elnätet. Som sagt det är inte färdigt ännu men nu känns det som vi är en god bit på väg. Bifogar en översiktsbild. Det med rött markerat är dom föreslaga utbyggnationerna i området under 2016 _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ Den nya Maltesholmsstationen är nu på plats och intrimningarna är överstökade. Våra fortsatta planer med ny fördelningsstation på sågverkstomten norr om Degerberga och en rätt stor kabling mot Degerberga har legat på planering under våren. Tyvärr stötte vi på patrull med en gammal miljöskuld när vi påbörjade arbetet i Maj med den nya fördelningsstationen. Ägaren har agerat på ett fantastiskt bra sätt, kommunen och länsstyrelsen har varit inblandade och snabbehandlat ärendet och lösningen framöver är att stationen flyttas några hundra meter till en annan plats. Att utreda den gamla platsen skulle ta allt för lång tid och man anser inte miljöskulden är så alvarlig. Tyvärr tar sådana här saker lite tid. Nytt samråd med Länsstyrelsen är givetvis skickat och bygglovsmässigt har vi förvissat oss om att det är genomförbart. Med anledning av detta bromsar vi just nu det aktuella kablingsprojektet i avvaktan på klartecken på den nya platsen. Det är vår förhoppning att vi ska kunna återuppta arbetena sent igen i höst. Jag bifogar dokumentet på dom tänkta och beslutade planen för området. Förändringarna är i rött. Hoppas verkligen vi kan komma igång med ombyggnationerna snarast