Varför nya ledningar

eon • Fortsatt mycket ledningar som påverkas av dålig väderlek. 
 • Långa mellanspänningsnät för 10 och 20 kV. 
 • Fel på överliggande 20 kV nät gör att vi inte vet vad som väntar
  oss på 10 kV nätet.
  Medför onödigt långa avbrottstider.
   
 • Nätet till stora delar inte isolerat mot väder och vind. 
 • Vissa komponenter slits hårdare än andra.