Nytt i byn

Trafikverket har blåmarkerat brunnar.
Arbetet är utfört av Skanska som kallar dessa för \”bonnabrunnar\”d.v.s dit lantbrukare tillsluter sina dräneringar och att man från dem kan leda vatten under vägar.
Källa: Skanska

Nytt i byn

Trafikverket har rödmarkerat brunnar.
Arbetet är utfört av Skanska. Dessa kallas för \”öppna kupolsilar\” och är för byns dagvatten. Dessa brunnar skall hållas öppna och kunna rengöras eftersom t.ex regnvatten ska rinna bort från vägarna
Källa: Skanska

Nytt i byn

Efter en tid av tomhet i Linnélunden och inget nytt hänt i möjligheten att få tillbaka vår staty \”Flyende moder\” så tog byns allt i allo och även nu konstnären Kjell Lave Olsson kontakt med byarådet med en förfrågan att få pryda den tomma piedestalen. Detta blev hans numera berömda konstverk
\”Många bollar i luften och plötsligt går det upp ett ljus\”  Flyttad till Sockenstugan

Den är nu ersatt av en ny kopia av \” Flyende moder\” 

Nytt i byn