Gärds Härads folkdanslag

Gärds Härads folkdanslag
F1
Gärds Härads folkdanslag

Gärds Härads Folkdanslag har sin verksamhet i byn, vi håller till i egen byggnad, fd statarebostad under Wittskövle gods, med namnet

TITTARÄTT. 
Kom med & dansa gammeldans
Alla är VÄLKOMNA!

Föreningen startade 1967 och har sedan dess förvaltat och sedemera inköpt huset.
Mycket arbete och många frivilliga timmar att rusta huset ger oss alla möjligheter att fortsätta med huvuduppgiften att sprida kännedom och väcka intresse för folkdans och värna om hembygdskultur.

Vi erbjuder dig att komma och delta i vår verksamhet, dansa, spela och sjunga. 
Vi erbjuder dig att hyra lokalen.
Kontakta dansledare för barn Lolita Svensson 044-353167

Kontakta dansledare för vuxna eller hyra lokal Roger Nilsson 044-353195