fsida940

Vittskövle är beläget vid porten till Österlen i Skåne. C:a 220 invånare inom byn och 227 hushåll inom sockengränsen. Skola 1-3 klass, kooperativ förskola, ett aktivt och duktigt fotbollslag och ett rikt föreningsliv med god gemenskap, där vi använder vår Sockenstuga som byalaget så förtjänstfullt renoverat. Kommunal mark för byggnation finns att tillgå. Anmäl ert intresse hos kommunen.

Nu är vi anslutna till fibernätet genom Bredbandsbolaget och C4 energi

Allsång 2021-07-21-med fika, grillad korv, lokala artister m.m.

allsång
joeskoog