Slottet

Slottet
Slottet
HISTORIK Wittskövle slott är byggt år 1553 av danske adelsmannen Jens Brahe och hans fru Anna Bille. De satte, ovanför borgporten, upp en minnestavla, där det står att ”godset aldrig skulle falla i någon annans händer än Brahes”. Men det blev inte riktigt som Jens och Anna hade tänkt sig. Deras son, Henrik, fick en dotter, Margrete som gifte sig med Christian Barnekow.Christian Barnekow var en av Danmarks mest lysande adelsmän, han hade mycket god utbildning efter 16 års resor runt om i Europa och Främre Orienten. Släkten Barnekow ägde Widtsköfle slott till 1826, sedan såldes det till Jonas Hagerman, som i sin tur avyttrade det till sin bror Gustaf. Gustafs dotter, Maria gifte sig med hovmarskalken Rudolf Hodder Stjernswärd. Nuvarande ägare är Carl-Georg och Kristina Stjernswärd. Margareta von Ascheberg, dotter till generalguvernören över Skåne, är en av slottets tidigare ägare. Margareta var gift med Kjell Chrisoffer Barnekow.Efter att Christoffer stupat i envig 1700, stod Margareta ensam med fyra barn och sju gods att ta hand om. Hon drev godset med stor ekonomisk framgång. Trots protester blev hon ej befriad från makens löfte till Svenska Kronan att utrusta ett helt regemente. Löftet blev uppfyllt; ett helt regemente på 211 man ställdes upp, utrustat med hästar och mundering från hennes olika gods. ”Aschebergskan” blev känd för sin goda omsorg om de anställda. Widtsköfle har varit platsen för det största och äldsta privata stuteriet i landet. Det tog på början av 1690-talet av Christoffer Barnekow och den Svenska Kronan.Från 1840-talet avlade Widtsköfle en ädel stam av varmblodshästar. Idag har stuteriverksamheten upphört och istället drivs ett skogs- och jordbruk. WIDTSKÖFLE SLOTT Borgens yttre är ganska oförändrat, bortsett från antal och storlek på fönster,ombyggnad av översta våningens skytteloft samt att ena tornet forlorat sin spira. I slottets salonger kan man finna målningar t.ex. i taket. Dessa är s.k. trompe l’oeil, illusionsmålningar. Man finner också fyra monumentmålningar av den holländska konstnären Gerrit van Honthorst (1590-1652). Det är motiv från Danmarks forntida historia, målade åt den danske kungen, Kristian IV. Dessa togs som krigsbyte av svenskarna 1659. Det fanns ursprungligen fler målningar i samlingen. Det finns ca 100 rum i slottet. Den engelska parken anlades under 1840-talet, under romantikens tidiga dagar. Där kan man bl.a. finna tulpanträd. Samtidigt flyttades ekonomibyggnaderna från holmen framför slottet till en plats väster om parken. Slottet fungerar idag som privat bostad åt Kristina och Carl-Georg Stjernswärd.